Zasebnost

Politika varovanja osebnih podatkov in pravice uporabnikov

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) vam podjetje Libona d. o. o.so.p., (spletna trgovina HempLight) zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:

 • upravljavec podatkov;
 • namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov;
 • obisk in uporaba spletne strani;
 • obdobje hrambe;
 • pravica dostopa do podatkov;
 • pravica do popravka;
 • pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravica do omejitve obdelave;
 • pravica do prenosljivosti podatkov;
 • pravica do ugovora.

 

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Libona d. o. o.so.p., Radgonska c. 2, 2235 Sv. Trojica.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse posredovane osebne podatke bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.hemplight.net se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja statistike obiska spletne strani. Podjetje Libona d.o.o.so.p., tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo tri mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;
 • če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe deset let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Pravica dostopa do podatkov

Od podjetja imate pravico dobiti potrditev, ali podjetje obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je tako, imate pravico dobiti dostop do svojih osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodne organizacije;
 • kadar je mogoče, naj bo predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in smiselne informacije o razlogih zanj ter tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo podjetje zagotovilo eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo podjetje zaračunalo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od podjetja imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov v pisni obliki.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od podjetja imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske unije ali slovenskim pravnim redom.

Kadar podjetje v skladu s politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da podjetje omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden izmed naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov;
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • kadar podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi;
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje bo prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki zadevajo uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info.libona@gmail.com,ali po pošti na naslov Libona d.o.o.so.p., Radgonska c. 2, 2235 Sv. Trojica.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, če bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestilo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa;
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info.libona@gmail.com  ali po pošti na naslov
Libona d.o.o.so.p., Radgonska c. 2, 2235 Sv. Trojica.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise Evropske unije na področju varstva osebnih podatkov.

Veljavnost

Zapisano velja od 22. 4. 2020 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.