Privatnost

Pravila o zaštiti osobnih podataka i korisnička prava

Sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), Libona, d.o.o., jeste li vi. p. (internetska trgovina HempLight ), pruža sljedeća prava u pogledu zaštite osobnih podataka, koja su dodatno razrađena u nastavku:

 • voditelja obrade;
 • svrhu obrade podataka i vrstu osobnih podataka;
 • posjet i korištenje web stranice;
 • razdoblja skladištenja;
 • pravo na pristup podacima;
 • pravo na ispravak;
 • pravo na brisanje ("pravo na inlivion");
 • pravo na ograničavanje obrade;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na prigovor.

 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Libona, d. o. o., oni su. p, Radgonska c. 2, 2235 Sv. Trojstvo.

Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Svi osobni podaci koji se pružaju bit će tretirani povjerljivo i koriste se samo u svrhe za koje ste ih dostavili. Ako postoji potreba za daljnjim obradom vaših podataka u bilo koju drugu svrhu, unaprijed ćemo vas obavijestiti i zatražiti vaš pristanak.

Posjetite i koristite web stranicu

Svaki put kada posjetite web stranicu www. hemplight .net automatski pohranjuje datoteku zapisnika web poslužitelja na web poslužitelj (npr. IP broj – broj koji identificira jedno računalo ili drugi uređaj povezan s webom; verziju preglednika, vrijeme posjeta i tako dalje). Te podatke obrađujemo u svrhu čuvanja statističkih podataka o posjetu web stranici. Libona, d.o.o., jesu. p., zasebno obrađujući prikupljene podatke i ne povezujući ih s drugim podacima.

Razdoblje zadržavanja

Uvjeravamo vas da vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su prikupljeni i korišteni, i to:

 • Datoteke zapisnika web-poslužitelja čuvaju se tri mjeseca;
 • vaši podaci za kontakt u komunikacijske svrhe obrađuju se do dovršene transakcije ili dovršene komunikacije;
 • ako postoji drugo zakonsko razdoblje pohrane (npr. računovodstveni ili porezni podaci) za pojedinačne podatke koji se obrađuju za realizaciju ugovora, razdoblje čuvanja iznosi 10 godina. U međuvremenu, obrada podataka je ograničena.

Nakon raskida potrebe za zadržavanjem podataka, odnosno nakon ispunjavanja svrhe za koju su prikupljeni, podaci se odmah nepovratno i trajno brišu.

Pravo pristupa podacima

Imate pravo dobiti potvrdu od tvrtke da vaše osobne podatke obrađuje tvrtka i, ako je tako, imate pravo dobiti pristup svojim osobnim podacima i sljedeće informacije o obradi osobnih podataka:

 • svrhe obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su vaši osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ako je moguće, trebalo bi predvidjeti razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji će se koristiti za utvrđivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava da od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka u vezi s ispitanikom ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od korisnika, sve dostupne informacije koje se odnose na njihov izvor;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila i smislene informacije o razlozima za to, kao i značaj i predvidive posljedice takve obrade za korisnika.

Na temelju vašeg zahtjeva, tvrtka će vam pružiti jednu besplatnu kopiju vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije informacija koje biste zatražili, tvrtka će vam naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati od Tvrtke da ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke u pisanom obliku.

Pravo na brisanje ("pravo na boravak"

Imate pravo zahtijevati od Tvrtke da bez nepotrebnog odlaganja izbriše osobne podatke koji se odnose na vas, a tvrtka mora izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:

 • ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada povučete privolu na kojoj se temelji obrada vaših osobnih podataka, ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ako se protivite obradi na temelju legitimnog interesa voditelja obrade, ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za njihovo obradu;
 • kada se protivite obradi u svrhu izravnog marketinga;
 • ako je potrebno izbrisati osobne podatke kako bi se ispunila pravna obveza u skladu s pravom Europske unije ili Slovenije.

Kada tvrtka objavi vaše osobne podatke u skladu s pravilima, poduzima razumne korake, uključujući tehničke, kako bi obavijestila voditelje obrade koji obrađuju vaše osobne podatke da ispitanik traži od njih da izbrišu sve poveznice ili kopije tih osobnih podataka.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo zahtijevati od tvrtke da ograniči obradu vaših osobnih podataka kada se primjenjuje jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada osporavate točnost podataka, tijekom razdoblja koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti vaših osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita i uložite prigovor na brisanje osobnih podataka i umjesto toga zatražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako poduzeće više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali od vas zahtijeva da provodite, tražite ili branite pravne zahtjeve;
 • nakon što ste uloћili prigovor na obradu dok se ne potvrdi da legitimni razlozi voditelja obrade nadmaљu vaљe razloge.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose na vas u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku te pravo na pružanje tih informacija drugom voditelju obrade bez da vas ne ometa tvrtka kojoj su osobni podaci dostavljeni kada:

 • obrada temelji se na vašem pristanku ili ugovoru;
 • obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor

Na temelju vaše posebne situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se temelji na legitimnim interesima tvrtke ili treće strane. Tvrtka će prestati obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže uvjerljive razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode, ili za ostvarivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog marketinga, uključujući izradu profila, ako su povezani s takvim izravnim marketingom. Ako se izravno stavljanje na tržište temelji na privoli, pravo prigovora može se izvršiti povlačenjem dodijeljenog osobnog pristanka.

Postupak za ostvarivanje prava

Svi gore navedeni zahtjevi koji se odnose na ostvarivanje prava u vezi s vašim osobnim podacima mogu se pisanim putem uputiti voditelju obrade, odnosno info.libona@gmail.com e-mailom ili poštom na Libona, d.o.o., oni su. str., Radgonska c. 2, 2235 St. Trinity St. TRINITY.

Ako podnesete zahtjev u skladu s gore navedenim stavkom elektroničkim putem, informacije će vam, ako je moguće, biti dostavljene elektroničkim putem, osim ako to ne zatražite drugačije.

Za potrebe pouzdane identifikacije, voditelj obrade može, u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podacima, zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta i može odbiti djelovati u skladu s ovim poglavljem samo ako dokaže da vas ne može pouzdano identificirati.

Voditelj obrade odgovorit će bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva na zahtjev, na zahtjev kojim ostvarujete svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima. Poduzeće može produljiti rok za izvršavanje največ̌ dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ako trgovačko društvo produlji rok, bit ćete obaviješteni o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja.

Ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani u skladu s ovim poglavljem, posebno zato što se ponavljaju, tvrtka može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili provedbe zatražene mjere;
 • odbiti djelovati na zahtjev.

Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Sva pritužba u vezi s obradom vaših osobnih podataka može se podnijeti u pisanom obliku voditelju obrade, e-mailu info.libona@gmail.com ili poštom na
Libona, d.o.o., jesu. str., Radgonska c. 2, 2235 St. Trinity St. TRINITY.

Također imate pravo podnijeti pritužbu izravno povjereniku za informacije ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na vas krši propise slovenske ili Europske unije u području zaštite osobnih podataka.

Valjanost

Evidencija vrijedi od 22. Stoga vas molimo da provjerite trenutnu verziju prije prosljeđivanja osobnih podataka kako biste bili svjesni promjena i dodataka.